ELMU

ELMU periaatteet

Elmu on ELämänMUutos ryhmä, tavoitteena on elämän muutos noudattaen Roomalaiskirjeen 12:1-2 kehoitusta.

Mikäli haluat muutosta elämääsi ja olet valmis kokeilemaan olisiko ELMU:sta siinä hyötyä, kerro asiasta Martti Ihalaiselle tai minulle.
- Jussi Onttonen - Minulle tästä oli hyötyä

 1. Opetuslapseuttaminen on jokaisen kristityn oikeus.
 2. Kahden – kolmen hengen ryhmä on opetuslapseuttamisessa ideaalinen. Kun neljäs jäsen tulee ryhmään, se jakautuu kahdeksi mahdollisimman pian.
 3. ELMU-ryhmien jäsenet ovat samaa sukupuolta. Ryhmään kuuluvilta edellutetaan halua kasvaa Kristuksen seuraajana, avoimuutta sekä ehdototna luottamuksellisuutta.
 4. ELMU-ryhmän tavoitteena on henkilökohtainen kasvamisen lisäksi myös seurakunnassa palvelemisen, vastuunkantamisen kehittymisen, opetuslapseuttamisen sekä johtajuuden kasvaminen.
 5. Ryhmän ominaispiirteet
  1. Raamatun säännöllinen lukeminen
  2. Keskinäinen tilivelvollisuus
  3. Syntien tunnustaminen
  4. Evankelioimisvastuuseen kasvaminen
 6. Ryhmän toiminta
  1. Ryhmä kokoontuu viikoittain.
  2. Ryhmällä ei ole erityistä opetusmateriaali, vaan löytöjä tehdään Raamatusta
  3. Pyhän Hengen ohjauksessa.
  4. Raamatun teksteissä kiinnitetään huomiota asioihin, jotka Pyhä Henki tuo esiin.
  5. Ryhmällä ei ole johtajaa, vaan koollekutsuja.
  6. Kokoontumisen aluksi luetaan kääntöpuolen ”tiukat kysymykset” Synnit tunnustetaan ja niistä puhdistutaan.
  7. Ryhmän jäsenet sopivat kenen pelastumisen puolesta kukin haluaa rukoilla.
 7. Pyhä Henki on ryhmien ainoa kontrolloija.
 8. Tiukat kysymykset - Kysymyssarjaa muokataan tarvittaessa.
 9. OMA KYSYMYS
  1. Miten olet huolehtinut fyysisestä ja henkisestä hyvinvoinnistasi?
  2. Oletko lukenut viikon tekstin? Mitä olet "Kuullut"?
  3. Olitko ehdottoman rehellinen?

Lataa ELMU tulostettavassa muodossa

Miika 4:2

Ylöspäin, kestävämmäksi ja rehellisemmäksi.